Automatizace budov

Přizpůsobivá a komfortní

+ Bezpečná a spolehlivá

+ Ohleduplná k životnímu prostředí

+ + Úsporná a zisková

společnost enika výrobce systémů automatizace budov
areál společnosti enika.cz

ENIKA.CZ

Enika.cz je moderní a zároveň etablovaná technologická společnost, která dodává světla, vyrábí bezdrátové senzory a vyvíjí systém řízení osvětlení a stínění pro automatizaci budov.

Řídicí systémy, elektronika pro automatizaci
areál společnosti amit

AMiT

Společnost AMiT je přední výrobce řídicích systémů a elektroniky pro automatizaci průmyslových a kancelářských budov.

Výsledkem vývojové spolupráce společností ENIKA a AMiT je řešení pro komplexní automatizaci budov. Systémoví integrátoři a správci budov získají kvalitní nástroj pro zajištění komfortního a energeticky efektivního provozování moderních budov, které umí zohlednit zvyšující se nároky vlastníků, uživatelů i návštěvníků budov.

Naši implementační partneři společně s našimi zákazníky, kteří s řešením pracují a využívají, oceňují především flexibilitu systému, rychlost řešení specifických klientských požadavků při instalaci a bezproblémový chod systému během jeho provozu.

Vysoké nároky na kvalitu výroby a výsledné produkty, podpořené více než dvacetiletou praktickou zkušeností obou firem, jsou zárukou úspěšných realizací i u těch nejnáročnějších zákazníků.

Problematika automatizace budov a její řešení

Systémy pro automatizaci budov (BMS - Building management systems) se skládají z navzájem propojených mechanických a elektronických částí, které monitorují teplotu, vlhkost, přítomnost, intenzitu osvětlení, kvalitu vzduchu, ale také aktuální pozici venkovních žaluzií, oken či dveří.

Řídicí jednotky získané informace vyhodnocují a na základě vytvořených algoritmů zasílají povely příslušným aktorům, které uvádějí v činnost dílčí systémy pro vytápění, klimatizaci, větrání, osvětlení, stínění, přístup do budovy či požární zabezpečení.

Bezpečné, úsporné, a pohodlné fungování dílčích systémů automatizace budovy je úkolem nadřazeného řídicího systému, jehož důležitou částí je uživatelsky přizpůsobená vizualizace.

zapojení inteligentních řídicích systémů

Poseidon je uživatelsky komfortní a energeticky úsporné řešení pro bezdrátové řízení osvětlení a stínění. Je vyvinut tak, aby byl maximálně kompatibilní a integrovatelný do nadřazených systémů automatizace budov dodávaných společností AMiT.

Poseidon dokáže pracovat se systémy osvětlení složenými ze všech běžných druhů svítidel, jako jsou zářivky, LED svítidla, halogeny, žárovkové svítidla i výbojky.

Poseidon je jednoduše rozšiřitelný a lze jej použít pro řízení jedné kanceláře, celého patra nebo i celé budovy. Přináší úspory nákladů na energie, které mohou v určitých případech přesáhnout i 70%.

Software Poseidon Asistent umožňuje pohodlnou konfiguraci, dálkovou správu a provedení změn ovládání osvětlení a stínění v závislosti na požadavcích uživatelů a vlastníků budov.

Systém tvoří vysílače, přijímače, senzory a rozhraní.

Vysílače poskytují uživateli možnost ovládání elektronických systémů. Stisk tlačítka vygeneruje povel, který je zaslán připojenému přijímači, který provede požadovanou akci - např. rozsvítí světlo nebo zatáhne žaluzii. Povel z vysílače je zaslán pomocí bezdrátového přenosu dat.

Přijímače jsou připojeny do silového obvodu elektronických systémů a slouží k jejich přímému zapínání, vypínání, stmívání nebo regulaci. Přijímače získávají povely z vysílačů nebo senzorů ve formě bezdrátového přenosu dat.

Senzory zasílají aktuální informace o teplotě, vlhkosti, osvětlení a přítomnosti osob do nadřazeného systému pro další zpracování.

Rozhraní slouží pro komunikaci mezi komponenty Poseidon a nadřazeným systémem společnosti AMiT.

Nástěnné ovladače a Periferie představují především čidla teploty, vlhkosti, tlaku, kvality, vzduchu, osvětlení, přítomnosti osob v místnostech apod. U periferií pro interiérové použití se navíc očekává estetické řešení designu.

Programovatelné regulátory jsou zpravidla zaměřené na řízení konkrétních menších technologických celků jako jsou Fan Coilové jednotky, indukční trámy, vzduchotechnické jednotky, topné větve apod. Možnost volného programování aplikací i u těchto regulátorů přináší velkou přizpůsobivost konkrétní zvolené technologii a požadovaným funkcím.

I/O Moduly tzv. vzdálených vstupů/výstupů se používají pro rozšíření počtu vstupů a výstupů řídicích systémů nebo regulátorů a dále pro standardizované připojení vzdálených signálů, čímž se významně šetří náklady na kabeláž. Připojením signálů k těmto modulům v místě, kde signály vznikají, se navíc zvyšuje odolnost proti případnému rušení především u analogových signálů. Hodnoty se přenášení k řídicím systémům zabezpečeným komunikačním protokolem.

Měření spotřeby energií Elektroměry jsou stále žádanější výbavou rozvaděčů a poskytují spolu se základním měřením spotřeby také komplexní měření parametrů sítě a průběžné výpočty průměrných hodnot. Elektroměry jsou uzpůsobeny pro měření jednofázové, dvoufázové nebo třífázové střídavé rozvodné sítě a jsou dodávané v úředně ověřené (fakturační) verzi a také pro analytické, vnitropodnikové měření. Elektroměry jsou vybaveny komunikačními porty pro přenos dat.

Řídicí systémy Jádrem systémů řízení jsou výkonné volně programovatelné procesní stanice, které jsou připravené řešit jakoukoliv i velmi specifickou úlohu řízených technologií. Díky otevřenosti, flexibilitě a komunikačním schopnostem s nadřazenými a podřízenými systémy jsou procesní stanice páteří celkové koncepce automatizace budov.

Visualizační dispečerský systém LookDet, jehož hlavním úkolem je sběr, správa, archivace a zobrazení aktuálních dat z řídicích systémů a měřicích zařízení.Důraz je kladen na rychlé, přesné a přehledné předávání všech technologií v budovách. Tyto informace jsou primárně určeny pro správu budov, servisní činnosti a v neposlední řadě pro provozovatele nemovitostí za účelem získání potřebných bilancí. LookDet představuje zcela novou koncepci v dispečerském řízení a ovládání. Jeho podstatou je "cloudové" řešení - výkonný program, parametry prostředí a měřená data jsou umístěna na zabezpečeném serveru a uzivateli i správci postačuje k práci běžný webový prohlížeč na obyčejném počítači, tabletu či chytrém telefonu.

Jaké výhody vám naše řešení přináší

vzdálený dohled a systémy integrované do bms

Přizpůsobivost & Komfort

Kvalitní systém správně fungující budovy si uživatel vlastně vůbec neuvědomuje, protože vše funguje automaticky, ale také, právě z pohledu uživatele, pohodlně a bezpečně.

Spokojení nájemníci kancelářských prostor prodlužují nájemní smlouvy. Zákazníci tráví v obchodních centrech celé víkendy. Komfort budov zvyšuje výnosy z pronájmů kanceláří a obchodních center.

ovládání vytápění, klimatizace, dispečink LookDet

Efektivita & Úspory

Z jednoho dispečerského stanoviště, PC nebo i mobilního terminálu můžete efektivně ovládat světelné okruhy, klimatizaci a vytápění a sledovat průběh spotřeby.

Ovládáte až 80% energetické spotřeby budovy a na základě přesných dat zamezíte plýtvání bez omezení komfortu návštěvníků budov.

snadná integrace a spolupráce s BMS a HVAC

Integrace & Kompatibilita

Pro nové objekty jsou systémy automatizace budov součástí projektové dokumentace a významně přispívají k získání certifikátů šetrných budov, jako jsou LEED nebo BREEAM.

Získejte kvalitní nástroj pro zajištění komfortního a energeticky efektivního provozování moderních budov s ohledem na rychle se měnící požadavky uživatelů.

automatizace budov - efektivní úspory energií

Konkrétní výhody pro všechny zúčastněné strany

Majitel, Investor

Budovy vybavené inteligentními řídícími systémy mají nižší provozní náklady, nižší spotřeby energií. Nájemníci jsou zde spokojení a nemají důvod se stěhovat někam jinam. Integrované řešení automatizace budovy zvyšuje výnosy budovy a urychluje návratnost vynaložených investic.

Správce budovy

Jednotná, centralizovaná a efektivní správa osvětlení, vzduchotechniky, vytápění a dalších okruhů v souladu s hygienickými a technickými normami a požadavky majitelů zjednodušuje a zlevňuje správu budovy a předchází havarijním situacím.

Developer

Komfortní a moderní automatizovaná budova je jedním z hlavních atraktorem firem, které si vybírají kancelářské budovy. Developer tak urychlí naplnění budovy nájemci, což mu usnadní financování projektu.

Projektanti

Integrované řešení automatizace budov je dobře vyzkoušené a spolehlivé. Projektantům rádi pomůžeme s vypracováním technické dokumentace. Plně k dispozici máme tým expertů, který v minulosti pomohl najít řešení v řadě nestandardních situací.

Systémový integrátor

Integrovaný odladěný systém pro automatizaci budov od firem ENIKA.CZ a AMiT má skvělou technickou podporu, je dobře zdokumentovaný a plně v soulady se všemi normami.

Uživatelé prostoru

Nájemníci, návštěvníci veřejných budov, zákazníci obchodních center se v inteligentních automatizovaných budovách cítí dobře, více utrácejí a častěji se do nich vracejí.

Realizace

Technologie automatizace budov od společností ENIKA.CZ a AMiT přinesly úspory a komfort již celé řadě našich zákazníků. To samé můžeme vytvořit pro Vás.

Příklady realizací:

Juta
Staropramen Praha
ZF ENGINEERING Plzeň
Omlux
RONAL
Divadlo Plzeň
Spielberk tower
Titanium, Brno
Sono Centrum, Brno
Brno Business Park
Tieto Towers
IQ Ostrava Office Park
Axis Office Park
Ostrava – Hrabová
Palackého univerzita, Olomouc
Triniti Office Centre, Brno
Spielberk Office Centre, Brno
Centrum polymorfních systémů, UTB Zlín
Clarion Congress Hotel, Ostrava
Hotel Galant, Mikulov (vítěz E.ON Globe Award)

Kontakty

enika_logo_spolecnosti

ENIKA.CZ s.r.o
Česká republika
www.enika.cz

Vlkov 33
509 01 Nová Paka

tel: +420 493 773 311
fax: +420 493 773 322
e-mail: prodej@enika.cz

logo společnosti amit

AMiT
Česká republika
www.amit.cz

Vídeňská 118
619 00 Brno

tel.: +420 541 217 220
fax: +420 549 210 403
e-mail: amitbo@amit.cz

ENIKA.SK

Zámocká 30
811 01 Bratislava

AMiT SK

Mikovíniho 11
917 01 TRNAVA

Realizační partneři

BMS SERVIS, s.r.o.
Vídeňská 118, 619 00 Brno
www.bmsservis.cz
office@bmsservis.cz
MaRfinal s.r.o.
Sadová 135, 503 15 Nechanice
www.marfinal.cz
info@marfinal.cz
Synett s.r.o.
Hudcova 532/78b, 612 00 Brno–Medlánky
www.synett.cz
synett@synett.cz

Těšíme se na Vaše dotazy, připomínky a poptávky.

@